Általános Szerződési Feltételek

I. Üzemeltetői adatok

Üzemeltető:

-Humbák Művek Kft.
-Adószám: 24942335-2-42
-Cégjegyzékszám: 01-09-190727
-Székhely és postacím: 1143, Budapest, Semsey Andor utca 15. fsz. 1.
-Központi email cím: info@humbakmuvek.hu
-Ügyfélszolgálati email cím: shop@humbakmuvek.hu

Tárhely szolgáltató:

- Név: GORGON GROUP Kft.
- Székhely: 1022 Budapest, Szemlőhegy utca 6.
- Adószám: 26215644-2-41

II. Általános szerződési feltételek

1.  Az Ön üzleti partnere az itt található Online-kínálat keretein belül minden esetben a Humbák Művek Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-190727, Adószám: 24942335-2-42 (a továbbiakban Eladó néven szerepel), amit Tóth Máté (ügyvezető igazgató) képvisel. Felelősség az Online-kínálatért a humbakmuvek.hu weboldalon kínált termékekért, designokért és a bolt kialakításáért kizárólag az Eladó felelős.


2. Szerződéskötés: Az Eladó honlapján található tartalom egy kötetlen kínálat az Eladótól való vásárlásra. A kitöltött megrendelési lap interneten való elküldésével az ügyfél egy kötött ajánlatot tesz egy vételi, ill. egy szállítói szerződés megkötésére. Az ajánlat elfogadása esetén az Eladó e-mailben vagy telefonon visszaigazolja az ügyfélnek a megrendelést. A szerződési nyilatkozat megkötése fizetési kötelezettséget von maga után. A vásárláskor az „Elektronikus banki fizetés” gombra való klikkeléssel a Vásárló megteszi a szerződési nyilatkozatot, amely így az Eladó javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

3. Elállási jog: Elállás esetén az Eladó nem köteles visszatéríteni a Vásárlónak az emelt díjú fuvarozásból eredő többletköltségeket, csak a normál fuvarozási díjat. A Vásárló az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszajuttatni az árut a kereskedőnek.


4. Szállítás: Szállítást külföldre csak előzetes egyeztetés esetén vállalunk! A külföldi szállításhoz a Vásárlónak minden esetben szükséges felkeresnie a shop@humbakmuvek.hu ügyfélszolgálati email címet. A szállítás egy a vevő által választott szállító csatornán keresztül történik. A szállítás díját az ügyfélnek kell állnia, melynek mértéke a rendelt mennyiségtől függően változhat. A szállítás legfeljebb 3 héten belül történik, de az Eladó törekszik a termék lehető leggyorsabb, pár napon belüli kiszállítására. Amennyiben a megrendelt termék a szerződéskötéstől számított 3 héten belül nem kerülne kiszállításra, az Eladó a határidő lejártáig értesíti az ügyfelet. Ebben az esetben az ügyfélnek jogában áll elállni a szerződéstől, amit részünkre szintén írásban kell közölnie. Az ügyfél a késedelmes teljesítés következtében kártérítésre nem jogosult.

A szállítási díj vásárláskor kombinálva van szerepeltetve a csomagolási és munkaerőköltséggel, ami belföldi küldés esetén egységesen bruttó 1250 Ft/csomag.

Szállítást végző cég: Fáma First Kft.
Székhelye: 1194 Budapest, Viola u. 38.
Ügyfélszolgálat: 1183 Budapest, Akadály utca 15.
Cégjegyzékszám: 01 09 929804

Problémás szállítás esetén javasolt az Eladó ügyfélszolgálati címén érdeklődni. A szállítás miatti panasztételre lehetőség van a Fáma First Kft.-nél az alábbi elérhetőségeken:

-       Személyes ügyfélfogadás: 1183 Budapest, Akadály utca 15. (H-P: 9:00 - 17:00)

-       info@famafutar.hu

-       +36 20/3473107


5. Árak: Az árlistában szereplő árak Bruttó árak, tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót és az összes ide vonatkozó adónemet. 

6. Fizetés: A fizetési mód az ügyfél választása alapján lehet átutalás vagy helyszíni átvételkor történő befizetés. Az Eladónak jogában áll az ügyfél által választható fizetési módokat, a rendelt mennyiségtől és a szállítás helyétől függően korlátozni. Amennyiben az ügyfél által választott fizetési mód, az Eladó szerződés szerinti teljesítése mellett, nem hajtható végre, különösen, ha az ügyfél helytelen adatokat adott meg, az ügyfél köteles az Eladónak, vagy a teljesítéssel megbízott harmadik félnek az ebből adódó többletköltségét megtéríteni. Szállítással történt rendeléskor a fizetés banki átutalással történik, melynek tájékoztató adatait a szerződési nyilatkozat megtételekor az Eladó megküldi emailben a Vásárló részére. Az Eladó jogosult a fizetés lebonyolításánál harmadik fél szolgáltatásait igénybe venni. Az ügyfél nemfizetése esetén az Eladónak jogában áll követeléseivel behajtó céghez fordulni és a behajtáshoz szükséges összes személyes adatot, az ezzel megbízott harmadik fél számára átadni. Amennyiben a fizetés lebonyolításába harmadik fél bevonására kerül sor, a fizetés akkor tekinthető teljesítettnek, ha az összeg átadásra került és a behajtással megbízott harmadik fél korlátlanul rendelkezik felette.


7. Szavatosság: Ha szavatosságot érintő hiányosság áll fenn, az ügyfél a törvényben meghatározott keretek között kérheti a hiány pótlását, az ár csökkentését vagy a szerződés felbontását. Ha a termék minőségi hibák miatt visszaküldésre kerül, az ebből adódó szállítási költséget az ügyfél köteles megtéríteni. Az Eladó a szállítást követően megtéríti az ügyfél ebből adódó költségét, vagy kifejezett kérésre előre átutalja azt.


8. Rendelés lemondásának feltételei: A rendelések lemondása e-mailen vagy telefonon keresztül történhet.  A rendelések lemondása a rendeléstől számított 14 naptári napon következmény nélkül megtehető. Ezt követően a rendelés visszamondására csak az Eladó nem szerződésszerű teljesítése esetén van mód!


9. Korlátozott felelősség: Az interneten történő kommunikáció és adatforgalom hibamentes működését és állandó elérhetőségét a technika mai állása szerint nem lehet szavatolni, ezért az Eladó nem garantálja az online-kínálatának állandó, megszakítás nélküli működését, elérhetőségét.


10. Technikai eltérések: Prospektusokban, szórólapokon, katalógusokban, hirdetésekben szereplő adatok, meghatározások, írásos és elektronikus ábrázolások pusztán információ jellegűek, ezért a színt, súlyt, elhelyezést és a termék más hasonló paraméterét érintő adatok, nem számottevő mértékben, de eltérhetnek az ezekben megadottaktól.


11. Adatvédelem: Az Eladónak jogában áll az üzleti kapcsolattal összefüggésben, az ügyfél összes adatát, a szerződés végrehajtása céljából, az Adatvédelmi Törvény előírásainak megfelelően, elektronikusan tárolni és feldolgozni.


12. Jogi hézagok és kiegészítések: Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek valamely pontja jogilag hatálytalan vagy hiányos lenne, a szerződés további pontjai érvényben maradnak. A hatálytalan vagy hiányos részek helyett az Ptk. ide vonatkozó pontjai érvényesek.

Az Általános Szerződése Feltételek magyar nyelven íródtak.